Modellbaupackung

Polystyrolplatten weiß matt Maße in mm  
1,0 mm 600 x 400 1 Platte
1,5 mm 600 x 400 2 Platten
2,0 mm 600 x 400 2 Platten
Sparpreis in € Modellbaupackung 5 Platten 25,00 €


Polystyrolplatten weiß matt Maße in mm Preis pro Platte in €
1,0 mm 500 x 300 2,40 €
1,5 mm 500 x 300 3,30 €
2,0 mm 500 x 300 3,60 €
     


Polystyrolplatten weiß matt Maße in mm Preis pro Platte in €
1,0 mm 500 x 500 4,00 €
1,5 mm 500 x 500 5,50 €
2,0 mm 500 x 500 6,75 €
     


Polystyrolplatten weiß matt Maße in mm Preis pro Platte in €
1,0 mm 600 x 400 3,80 €
1,5 mm 600 x 400 5,30 €
2,0 mm 600 x 400 6,50 €
     


Polystyrolplatten weiß matt Maße in mm Preis pro Platte in €
1,0 mm 1000 x 500 8,00€
1,5 mm 1000 x 500 11,00 €
2,0 mm 1000 x 500 13,50 €
     


Alle Rechte bei www. schmalspurgartenbahn.de